Zij hebben wondertjes nodig .... Het Wonderfonds kan je helpen !

Anneke Geerts
Oprichtster Wonderfonds

Ontstaan en werking

De oprichtster van het Wonderfonds, Anneke Geerts (1964-2007) was een alleenstaande mama van 3 kinderen waarvan twee kinderen ten laste, die bij haar woonden.

Kort na de geboorte van haar jongste zoon werd zij geconfronteerd met borstkanker. Na de eerste behandeling en de volledige recuperatie kon zij terug haar werk hervatten. Dit was spijtig maar van korte duur, want toen viel het verdict dat de kanker was uitgezaaid.

Werken zat er dus niet meer in. Dit had grote gevolgen op financieel vlak, voor haarzelf, maar erger nog voor haar kinderen. Keer op keer uw kinderen bijna alles moeten ontzeggen, geen geld voor cadeautjes, geen geld voor feestjes.... dit is verschrikkelijk voor elke ouder.

Tevens had dit grote gevolgen op lichamelijk vlak. Niet meer met de kinderen kunnen ravotten, blijven herhalen dat mama te moe is, niet meer in staat zijn een daguitstap te maken... Al deze zaken brachten Anneke op het idee om een wonderfonds op te richten, om langs deze weg lotgenoten te kunnen helpen. Namelijk alleenstaande ouders met een levensbedreigende ziekte, nog enkele "wondertjes" te kunnen gunnen.

Toen Anneke afscheid aan het nemen was van haar kinderen, heeft ze aan Jonas (haar tweede zoon) toevertrouwd dat ze geloofde dat het Wonderfonds zou worden verder gezet, en op onze beurt hebben we Jonas (maar ook Anneke op haar sterfbed) beloofd dat we het Wonderfonds zullen verder zetten... spijtig zijn er immers gezinnen te over die recht hebben op deze enkele wondertjes die wij hen, dankzij jullie hulp, kunnen bieden.

Sinds september 2007 is het Wonderfonds officieel als vzw van start gegaan. Ann Nelissen werd meteen meter van het Wonderfonds.

Een bijzonder geslaagde actie was deze in samenwerking met Q-music en regionale tv-zender ATV tijdens het najaar van 2008 wat zorgde voor een ruimere naambekendheid en voor extra middelen voor de werking van het Wonderfonds.

Wegens het ontbreken van een webmaster leek het alsof het Wonderfonds was ingedommeld maar dit is absoluut niet waar ! Wij zijn altijd zeer actief gebleven en hebben al héél wat alleenstaande ouders met hun kinderen prachtige momenten bezorgd. Reeds ontelbare ontroerde ogen van ouders en stralende gezichtjes van kinderen staan in ons geheugen gegrift. Dit geeft kracht en energie om ons te blijven inzetten voor deze kwetsbare mensen !

Logistics Design © 2007