Zij hebben wondertjes nodig ....
 

An Nelissen
Meter Wonderfonds

 

¨Een mooie dag in mei, en daar waren Karen Hansen en Anneke Geerts... Ze vroegen of ik het meterschap van het nog op te richten Wonderfonds wilde waarnemen. Karen kende ik al, ze had me net geopereerd en ons contact was intens en warm, Anneke leerde ik kennen via haar. Anneke de moedige moeder van 3 kinderen waar ze zielsveel van hield, alleenstaand en terminaal ziek ... vertelde over de moeizame weg die zovelen moeten afleggen om een behoorlijk leven te kunnen leiden. Ziek, vaak hopeloos en zonder toekomstperspectief, alleen gebogen over rekeningen betalen, eenzaam met de kinderen die aandacht en verzorging en natuurlijk ook ontspanning nodig hebben. Welke ouder kan dit alleen aan? Geen één. En of ik wilde helpen daar iets aan te doen?

Ik aarzelde niet. Het kan iedereen en dus ook je geliefden overkomen. Die dag in mei werd met 6 andere madammen het Wonderfonds opgericht.

Wie had kunnen voorzien dat we zo snel afscheid moesten nemen van Anneke Geerts? Ze overleed op 5 october 2007 op 43-jarige leeftijd. We hebben haar beloofd haar werk verder te zetten. En dat doen we ook. Zonder de medewerking van zovele anderen lukt ons dat niet. We vormden een team, nu zijn we met een tiental vrouwen en mannen, die zich dagelijks inzetten voor het Wonderfonds. En we weten nu ook zeker dat het anderen niet onberoerd laat, mensen willen elkaar helpen, daar gingen ve van uit en dat is gebleken.

Dank aan allen die er zijn voor anderen ! Voor de inzet en de hulp, de droom van elke meter..."

An Nelissen

 

Logistics Design © 2007